Koningspley Liefhebbers -- Hoofd menu.

De Liefhebbers van Koningspley is een groep van mede.. kunstenaars, natuurliefhebbers, schrijvers, filosofen en geïnteresseerden, die iets voor of over het geheimzinnig natuurgebiedje Koningspley willen maken of betekenen, zodat het gebied nog één keer werkelijk gezien wordt en aan haar schoonheid recht wordt gedaan

Koningspley--Op-De-Grens Foto copyright: Ak Malten

OP DE GRENS

Het Hoofd Menu (met tekst en uitleg):       Het Hoofd Menu (alleen de links)De oproep van Eric Janssen

De initiatiefnemer van de groep is Eric Janssen.         Als hij door het natuurgebiedje De Koningspley trekt, dan vergeet hij even de tijd, vanwege de geheimzinnige schoonheid van het gebiedje. Iets wat het gebiedje pas laat zien op het moment dat je er daadwerkelijk intrekt. Ook komen er bij hem beelden op van hoe het gebiedje er vroeger uit gezien zou kunnen hebben.  Eric maakt zich dan ook ernstig zorgen om de plannen die de Gemeente Arnhem met het gebiedje heeft - De Bouw van een Asfalt-centrale !          In zijn oproep om iets met het natuurgebiedje te doen noemt hij De Koningspley "Ontijds" - alsof de tijd er stil staat.


      
De oproep van Eric Janssen om "iets" met "De Koningspley" te doen.
Nieuwe hoop voor het behoud van het natuurgebiedje Koningspley ?

In de afgelopen tien jaar zijn er te veel nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld buiten de stedelijke gebieden in Nederland. Door dit 'overaanbod' werden bestaande terreinen slecht benut, met 'verrommeling en verpaupering' tot gevolg. Een werkgroep adviseerde dinsdag aan het kabinet hoe daaraan een einde kan worden gemaakt.

Commentaar Ak Malten: Met een beetje meer druk is de Koningspley misschien voor de natuur te behouden !

Er gloort hoop aan de horizon !


      
Einde aan wildgroei bedrijventerreinen.
De Koningspley, Arnhem. Een Filmpje op YouTube

Koningspleij, Koningspleij, Arnhem een filmpje op YouTube (gebruikt Javascript)


video bron: Koningspleij, Koningspleij, Arnhem een filmpje op YouTube (gebruikt Javascript)De Koningspley, Arnhem. Een fotoserie op flickr<a href=
De Koningspley, Arnhem. Een foto van Silvan LaanDe Koningspley, Arnhem. De fotoserie van Silvan Laan (een diashow in een nieuw venster (gebruikt Javascript))
De Koningspley of De Koningspleij. Waar ligt het en hoe kom ik er ?

Opzoek naar "De Koningspley" -- Arnhem e.o. vanuit de lucht (gebruikt Javascript en opent in een nieuw scherm)Explorer Google Maps -- Arnhem e.o. (a screenshot)Explorer Google Maps -- Arnhem e.o. vanuit de lucht. (a screenshot)
Met een beetje zoeken vind je de Koningspley. tip: Zoek naar de plitsing van Rijn en IJssel in het zuid oosten van Arnhem. Tussen de Pleijweg en de haven vind je de Koningspleij. Met het handje kan je de kaart wat schuiven; door op het plusje te "klikken" "zoom je in" op de kaart en verschijnen er steeds meer details, inclusief namen van wegen, gebieden enz.


      
Opzoek naar "De Koningspley" -- Arnhem e.o. vanuit de lucht (gebruikt Javascript)
Een stukje geschiedenis

Een veldbodemkundig en historisch-geografisch onderzoek door Alterra Wageningen UR: "Op zoek naar resten van oude geulen in de kronkelwaard van de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort."

Kommentaar Ak Malten, De Liefhebbers van Koningspley:

Een interessant rapport boordevol met Geologische, maar vooral ook Historisch Geografische informatie over de Rijn IJssel splitsing. Het gaat specifiek over de Hondsbroekse Pleij dus voor ons, van uit de Koningspley gezien aan de overkant van de IJssel. Toch heeft wel degelijk ook met de Koningspley te maken. Het Pleij gebied wordt immers door de IJssel door sneden. De naam plei betekent vooruitstekend stuk land tussen twee rivieren.


      
Op zoek naar resten van oude geulen in de kronkelwaard van de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort.
De plannen van de Gemeente Arnhem met De Koningspleij

Arnhem, inpassing Bruil -- projectradar.nl

Deze projectradar gaat over de plannen van gemeente Arnhem voor de ontwikkeling van de Koningspleij-Noord en de voorgenomen vestiging van Bruil.


      
Arnhem, inpassing Bruil -- projectradar.nl
Een ander burgerintiatief

Een ander burgerintiatief:   "Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale".
Arnhem Geen Asfaltcentrale is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen uit Westervoort, Presikhaaf, Stadseiland, Malburgen, politieke partijen en milieugroepen.    Zie hieronder voor de toelichting van dit burgerinitiatief en een handtekeningen-lijst. De inzameling van handtekeningen wordt 15 augustus in Westervoort afgesloten.


      
Het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale - Toelichting_burgerinitiatief_12-7-2008.pdf


      
Het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale - Handtekeningenlijst_12-7-2008.pdf


      
De "Arnhem Geen Asfaltcentrale" - website...

Het Hoofd Menu (alleen de links):      
De oproep van Eric Janssen om "iets" met "De Koningspley" te doen.


      
Einde aan wildgroei bedrijventerreinen. Nieuwe hoop voor het behoud van het natuurgebiedje Koningspley ?video bron: Koningspleij, Koningspleij, Arnhem een filmpje op YouTube (gebruikt Javascript)De Koningspley, Arnhem. Een fotoserie op flickr (gebruikt Javascript)


      
Opzoek naar "De Koningspley" -- Arnhem e.o. vanuit de lucht (gebruikt Javascript)


      
Op zoek naar resten van oude geulen in de kronkelwaard van de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort.


      
Arnhem, inpassing Bruil -- projectradar.nl


      
Het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale - Toelichting_burgerinitiatief_12-7-2008.pdf


      
Het Platform Arnhem Geen Asfaltcentrale - Handtekeningenlijst_12-7-2008.pdf


      
De "Arnhem Geen Asfaltcentrale" - website


      


For More websites by Ak Malten